Punimet (gjykoni vet)

Kthehu

Natyra Jerliu VIII6

loja në borë

Loja në borë