Protofoli i menqur

Protofoli i menqur - Smart Wallet

Protofoli i menqur është krijuar për ta pasur më lehtë ta dime shumën e monedhave të cilat gjenden në portofol. Si do ta zgjidhë produkti i ri problemin ? Produkti i ri problemin do ta zgjidhë duke treguar ( shfaqur) një numër i cili tregon se sa monedha kemi në portofolin tonë.Si për shembull i kemi 8€, microbiti shfaq numrin 8. Çfarë duhet vepruar që të zgjidhet problemi ? Për tu zgjidhur problemi ne duhet të kodojmë dhe të krijojmë një lloj kalkulatori në microbitin tonë. Për më shumë kliko në linkun e blogut të teknologjise: .

Kthehu